Meteen naar de inhoud

Zelfvertrouwen

Met Eva heb ik sinds een paar maanden Persoonlijk Leiderschap coach gesprekken. Ze heeft weinig zelfvertrouwen en is ontevreden over haar prestaties. 
Eva is nu twee jaar werkzaam als gedragskundige. Ze werkt vooral met de doelgroep van jonge kinderen, die een lichte ontwikkelingsachterstand hebben. Ze heeft heel makkelijk contact met de kinderen, ze kan goed observeren en ze voelt ouders goed aan. Iedereen is lovend over haar. Maar Eva lijkt haar talent zelf niet te zien. “Ik doe maar wat”.

“Wanneer denk je dat je meer tevredenheid zou ervaren over wat je doet?” vraag ik. Eva staart langs me heen. “Nou, als ik zeker weet dat ik het goed doe”. Ze vertelt dat ze dan eerst GZ-psycholoog wil worden. En dan de specialistische opleiding tot Klinisch Psycholoog wil doen. En ze hoopt ook te promoveren. Het liefst voordat ze kinderen heeft, zegt ze snel, want die wil ze het liefst rond haar dertigste. Ze maakt zachte knikbewegingen met haar hoofd. Zo zou het goed zijn.

Eva wil het graag goed doen en ze zoekt houvast in planning, kennis, en wetenschap. “En hoe is het voor jou als het nou heel anders gaat? Als je bijvoorbeeld geen GZ-psycholoog kan worden? Of geen kinderen kunt krijgen?” Eva knippert met haar ogen. Het idee voelt voor haar afschuwelijk. 

We kunnen het leven niet voorspellen. Het leven stroomt en is maar ten dele maakbaar. Er zullen altijd verschillen zijn tussen wat je idealiter wil en hoe het echt gaat. En dat levert pijn en teleurstelling op. 
“Je verhouden tot je idealen, de realiteit en de teleurstelling nemen over het verschil daartussen, dat is levenskunst” zeg ik. Eva kijkt me verslagen aan. “Maar ik weet helemaal niet hoe dat moet”. 

Eva heeft de kracht om zich staande te houden in het leven, vooral buiten zichzelf geplaatst. Ze zoekt houvast in het hebben van kennis, in het plannen. Ze wil controle krijgen door uit te denken hoe haar leven moet gaan. En omdat dat niet lukt, ervaart ze dat ze het niet goed doet. Ze heeft ZELFvertrouwen verloren.

Ze kijkt over haar krachten heen, naar buiten. Zo ziet ze bijvoorbeeld haar talent om af te stemmen, om liefdevol contact te maken en anderen te zien, niet meer. We gaan aan de slag om haar zicht op en vertrouwen in wie zij in kern is te vergroten. Zodat ze vanuit meer ZELFvertrouwen in haar leven kan navigeren.

zorgvoorjou.online

zelfvertrouwen