Meteen naar de inhoud

Disclaimer

Algemeen
Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.zorgvoorjou.online, zoals deze beschikbaar is gesteld door Zorg voor jou online. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid?
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Zorg voor jou online aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Zorg voor jou online aanvaardt geen aansprakelijkheid voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten?
Het auteursrecht op deze website berust bij zorg voor jou online of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan zorg voor jou online. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door zorg voor jou online.